Documenten

GEGEVENS WERKGEVER
 • WERKGEVERSFICHE

  Sjabloon werkgeversfiche

BEDRIJFSLEIDER
 • BEDRIJFSLEIDERSFICHE

  Sjabloon bedrijfsleidersfiche

 • VOLMACHT AUTOMATISCHE BEREKENING BEDRIJFSLEIDER

  Sjabloon volmacht automatische berekening bedrijfsleider (15de of 20ste van de maand)

INDIENSTTREDING NIEUWE WERKNEMER
 • BIJLAGE STARTERJOBS JONGERE WERKNEMER

  Bijlage arbeidsovereenkomst

 • WERKNEMERSFICHE

  Sjabloon werknemerfiche

 • VERKLARING BEDRIJFSVOORHEFFING GEZINSLASTEN

  Sjabloon verklaring bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten

CORONA
 • MELDINGSPLICHT

  Collectieve kennisgeving - Natpat

 • MELDINGSPLICHT

  Individuele kennisgeving - Natpat

 • ATTEST WERKNEMER - AANWEZIGHEID VEREIST - NIET-TELEWERKBARE FUNCTIE

  Aanwezigheidattest

 • C3.2 - WERKNEMER CORONA

  Uitbetalingsdocument C3.2. - werknemer Corona

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN (MODEL) - BEDIENDEN
 • VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - BEDIENDE - ONBEPAALDE DUUR

  Sjabloon arbeidsovereenkomst bediende - onbepaalde duur - voltijds

 • VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - BEDIENDE - BEPAALDE DUUR

  Sjabloon arbeidsovereenkomst bediende - bepaalde duur - voltijds

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN (MODEL) - ARBEIDERS
 • VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - ARBEIDER - ONBEPAALDE DUUR

  Sjabloon arbeidsovereenkomst arbeider - onbepaalde duur - voltijds

 • VOLTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - ARBEIDER - BEPAALDE DUUR

  Sjabloon arbeidsovereenkomst arbeider - bepaalde duur - voltijds

ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - STUDENTEN
 • STUDENT - VOLTIJDS OF DEELTIJDS

  Modelovereenkomst studentenarbeid voltijds of deeltijds

ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL) - FLEXI-JOB
 • RAAMOVEREENKOMST FLEXI-JOB

  Sjabloon raamovereenkomst FLEXI-JOB

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST (MODEL)
 • BEËINDIGING ONDERLING OVERLEG

  Sjabloon wederzijds akkoord

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST / VERANDERING VAN UURROOSTER
 • BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

  Sjabloon bijlage aan de arbeidsovereenkomst - verandering van uurrooster

 • CONTROLEDOCUMENT AFWIJKINGEN

  Sjabloon controledocument afwijkingen op het uurrooster

 • CONTROLEDOCUMENT AFWIJKINGEN - VARIABEL UURROOSTER

  Sjabloon controledocument afwijkingen op het variabel uurrooster

AANVRAAG FISCAAL VOLUNTARIAAT
 • AANVRAAG FISCAAL VOLUNTARIAAT

  Sjabloon aanvraag fiscaal voluntariaat 

E-DOCUMENTEN
 • INSCHRIJVING E-DOCUMENTEN

  Activatie elektronische verzending loondocumenten werkgever

ANDERE DOCUMENTEN - SJABLONEN
 • MODEL AANVRAAG TOT HET PRESTEREN VAN VRIJWILLIGE OVERUREN

  Model aanvraag tot het presteren van vrijwillige overuren - te vernieuwen om de 6 maanden!

Bron: ADMB en Nationale Patroonsdienst
VZW Nationale Patroonsdienst draagt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de inhoud van de door bezoekers van deze website geraadpleegde en eventueel gedownloade modellen. Het gebruik hiervan gebeurt zowel wat betreft de integrale tekst van de modellen als wat betreft bepaalde clausules volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van de bezoeker en deze kan VZW Nationale Patroonsdienst voor geen enkele schade van welke aard ook aansprakelijk stellen. Het downloaden en het gebruik van deze modellen impliceert in hoofde van de bezoeker/gebruiker de aanvaarding van dit exoneratiebeding.