image

Update COVID–19 – E-documenten!

Beste klanten

Zoals u reeds weet hebben wij onze dienstverlening aangepast in het kader van de huidige corona-crisis en naar aanleiding van de strikte maatregelen door de nationale veiligheidsraad dd. 17/03/2020. Zo werken al onze medewerkers op regelmatige basis van thuis uit. Dit brengt uiteraard beperkingen met zich mee in onze dienstverlening maar wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Graag willen wij vragen voor jullie begrip in deze moeilijke tijden. U kan ons ten allen tijde via mail bereiken op info@natpat.be. Wij blijven ook elke dag telefonisch bereikbaar tussen 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u.

Deze nieuwsbrief richten wij in het bijzonder aan onze klanten die de verwerking van hun lonen nog op papier ontvangen.

Bpost heeft haar dienstverlening al sinds het begin van dit jaar teruggeschroefd, zo gebeurt de postbedeling slechts 2 keren per week. En gezien de maatregelen die ook wij hebben genomen (thuiswerk voor NATPAT-team), zal ook onze postverwerking momenteel vertraging oplopen.

Bijgevolg zal u voor de ontvangst van de post rekening moeten houden met serieuze vertragingen.

Wij zijn niet in de mogelijkheid om de loonbrieven via aparte mails te bezorgen; dit is niet conform de GDPR-reglementering.

Indien u uw lonen sneller wenst te ontvangen, hebben wij volgende oplossing: u kan (uiteraard kosteloos) intekenen op onze module e-documenten.

Dit betekent dat de lonen elektronisch verstuurd worden, nog dezelfde dag dat ze verwerkt zijn.

Houdt u er wel rekening mee dat deze intekening onomkeerbaar is en dus blijft lopen, ook nà de corona-crisis.

Kort samengevat werkt dit als volgt:

- U ontvangt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord.

- Na de verwerking van de lonen krijgt u van ons een mail op het door u bezorgde mailadres.

- U gaat naar onze website www.natpat.be – klantenlogin en logt in.

- U gaat naar “online documenten” en u kan alle documenten die u per post ontvangt terugvinden onder de map ‘NIEUW’.

Let wel: vanaf wanneer u de documenten één keer geopend heeft, worden ze automatisch gerangschikt in de daartoe voorziene aparte mappen.

Indien u wenst in te tekenen op deze module, kan u dit doen aan de hand van een formulier (Inschrijving E-documenten: activatie elektronische verzending loondocumenten werkgever), dat u op onze website terug kan vinden onder de map 'documenten'.

Gelieve dit in te vullen en te mailen naar info@natpat.be

We wensen u alvast het beste toe en zorg goed voor elkaar en jezelf!

Team NATPAT