image

UPDATE COVID-19: hoe kan uw werknemer een vereenvoudigde aanvraag doen voor tijdelijke werkloosheid?

Door de coronamaatregelen zijn er heel wat werknemers die voor de eerste keer beroep moeten doen op een uitbetalingsinstelling en bijgevolg niet aangesloten zijn bij een vakbond (ABVV, ACLVB, ACV).

Deze werknemers kunnen terecht bij de HVW (Hulpkas voor Werkzoekenden). De HVW heeft een vereenvoudigde procedure om de aanvraag tijdelijke werkloosheid online in orde te brengen.

Hierna een link die je kan doorsturen naar de betrokken werknemers. Lukt het niet om het document online in te vullen? Hieronder kan je het document downloaden dat ze dienen af te drukken en ingevuld te bezorgen aan het HVW-kantoor:

https://www.hvw-capac.fgov.be/nl/node/1696

Hou u gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar!

Team NATPAT


Bron: Besox