image

Infobericht: aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Corona!

Beste klanten

Hierbij vindt u meer informatie in verband met de terugbetaling aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Corona).

Sommige Paritaire Comités voorzien in een aanvullende bestaanszekerheidsvergoeding. Dit wil zeggen dat werknemers recht hebben op een extra vergoeding per dag , wanneer ze tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van tijdelijke overmacht (Corona).

Deze vergoeding moet door de werkgever betaald worden vanaf de 1ste kalenderdag van tijdelijke werkloosheid. Dit bedrag is aanvullend op de wettelijke werkloosheidsvergoeding en zal voor al de werknemers die op deze aanvullende vergoeding recht hebben, dan ook door ons worden bijgeboekt.

Echter, voorzien enkele sociale fondsen in een volledige terugbetaling van deze bestaanszekerheidsvergoeding aan de werkgever. De werkgever dient deze terugbetaling wel aan te vragen via een formulier. Van onderstaande fondsen beschikken wij alvast over een sjabloon en kan u te allen tijde bij ons opvragen via info@natpat.be. 

-Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw

-Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Tuinbouw

-Sociaal Fonds voor de Vastgoed sector

Voor verdere updates, gelieve onze website steeds in het oog te houden.

Hou het gezond! Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Team NATPAT