image

Update CORONAVIRUS: wie betaalt de feestdagen tijdens overmacht?

De lente is de periode waarin de feestdagen elkaar in sneltempo opvolgen, te beginnen met Paasmaandag. Voor veel werknemers valt die dit jaar midden in een periode van tijdelijke werkloosheid. De kans is groot dat dit ook met het Feest van de Arbeid, op 1 mei, het geval zal zijn. Maar wie betaalt nu die feestdagen tijdens de periode van overmacht?

Indien de feestdag valt in een periode waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is, dan behoudt de werknemer in een aantal gevallen zijn recht op loon voor die feestdag.

Het gaat dan onder meer over de feestdagen die vallen tijdens de eerste 30 dagen ziekte, ongeval en bevallingsrust. De wet spreekt gek genoeg ook nog over “de periode van wederoproeping onder de wapens”. We zijn dan misschien wel in oorlog met het virus, maar wat ons op dit moment interesseert is de samenloop van feestdagen met de huidige overmachtssituatie.

Daarover zegt de wet dat de feestdagen gelegen binnen de periode van 14 kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht, moeten betaald worden door de werkgever. Is de schorsing al langer bezig, dan betaalt de RVA de gewone werkloosheidsuitkering voor de feestdag.

Concreet begon de verplichte sluiting van de eet- en drankgelegenheden op 14 maart. Dat is dus meer dan 14 dagen geleden. Zelfs al liet u uw mensen nog even verder werken (stocktelling, grote schoonmaak,…), voor elke volledige schorsing die aanving vóór 30 maart 2020 geldt dat de RVA een uitkering zal betalen voor de feestdag.

Werden uw mensen pas vanaf 30 maart of later op overmacht gezet, dan betaalt u als werkgever de feestdag van 13 april nog volgens de algemeen geldende regels die u in één van onze andere bijdragen kan lezen.

Het moet evenwel gaan om een volledige, ononderbroken schorsing. Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, dan betaalt de werkgever de feestdag voor elke werknemer die tussen 30 maart en paasmaandag minstens één dag gewerkt heeft. Die komen op 13 april immers niet aan hun 14 opeenvolgende dagen schorsing. Hetzelfde geldt voor andere onderbrekingen in deze periode, zoals vakantie.

Voor verdere updates, gelieve onze website steeds in het oog te houden.

Hou het gezond! Zorg goed voor jezelf en elkaar.

Team NATPAT


Bron: Horeafocus