image

De feestdag van 1 mei

Op 1 mei vieren we het feest van de arbeid. Net als paasmaandag zal voor veel werknemers op deze dag de arbeidsovereenkomst nog steeds geschorst zijn omwille van overmacht. We herhalen kort de regels over de betaling van de feestdag. 

Is de arbeidsovereenkomst op 1 mei al meer dan 14 dagen geschorst wegens overmacht, dan ontvangen uw werknemers voor deze dag een gewone werkloosheidsuitkering. Is de arbeidsovereenkomst nog geen 14 dagen geschorst, dan neemt de werkgever de feestdag voor zijn rekening.

Werknemers waarvoor de overmacht op 17 april of eerder aanving, krijgen bijgevolg een uitkering van de RVA voor de feestdag. Werden uw werknemers pas na 17 april op overmacht gezet, dan betaalt de werkgever de feestdag van 1 mei volgens de algemeen geldende regels.

Let wel dat het moet gaan om een volledige, ononderbroken schorsing. Wisselt u in uw onderneming tijdelijke werkloosheid af met gewerkte dagen, dan betaalt de werkgever de feestdag voor elke werknemer die tussen 17 april en 1 mei minstens één dag gewerkt heeft. Hetzelfde geldt voor andere onderbrekingen in deze periode, zoals vakantie.


Voor verder updates, gelieve steeds onze website in het oog te houden.

Zorg voor jezelf en elkaar!

Team NATPAT


Bron: Horecafocus