image

Gids voor de opening van de handel: omgaan met uw klanten in de strijd tegen COVID-19

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus  moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. De FOD Economie heeft dan ook een gids gepubliceerd waarin men beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen detailhandelaars en zelfstandigen met hun klanten zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Deze gids kan geraadpleegd worden via onderstaande link:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/gids-opening-handel.pdf


Hou het gezond!

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Voor verdere updates, gelieve steeds onze website in het oog te houden!

Team NATPAT


Bron: FOD Economie