image

Corona: toevoeging Sociaal Strafwetboek

In het Sociaal Strafwetboek wordt een paragraaf toegevoegd die de sociaal inspecteurs van bepaalde inspectiediensten de bevoegdheid geeft om de naleving in de ondernemingen te controleren van de verplichtingen (zoals social distancing, nemen en toepassen van passende preventiemaatregelen,…) in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De sociaal inspecteurs zullen deze controle uitoefenen overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek en zullen daartoe dus beschikken over de bevoegdheden die het Sociaal Strafwetboek hen toekent.

De niet-naleving zal worden bestraft met een sanctie van niveau 2, namelijk op dit moment een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000 of een administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000.


Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020.