image

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan!

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde in april 2020 een eerste versie van de zogenaamde generieke gids met preventiemaatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 30 oktober 2020 een geactualiseerde versie van deze gids gevalideerd (versie 3.0).

De aanpassingen van de generieke gids werden doorgevoerd omwille van diverse redenen:

- om rekening te houden met nieuwe inzichten op het terrein;

- om rekening te houden met de gewijzigde situatie op het terrein: de initiële versie van de generieke gids was vooral bedoeld als hulpmiddel voor niet-essentiële ondernemingen bij het heropstarten van hun activiteiten en deze nieuwe versie beoogt voornamelijk alle ondernemingen te helpen om veilig te blijven werken in alle omstandigheden, ondanks het bestaan van de pandemie;

- om een aantal verduidelijkingen aan te brengen en extra accenten te leggen.

In de nieuwe generieke gids werden onder meer aanpassingen gedaan in verband met de volgende thema’s: social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer, de ventilatie en verluchting. Er wordt ook meer nadruk gelegd op het belang van het naleven van de maatregelen inzake quarantaine en isolatie en meer in het algemeen op het feit dat alle actoren (werkgevers, werknemers, de interne en externe preventiedienst, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, enz.) samen de strijd tegen het coronavirus moeten aangaan om de verspreiding ervan onder controle te houden.

Ondernemingen kunnen aan de hand van de geactualiseerde versie van de generieke gids nagaan of de reeds genomen hygiënemaatregelen en organisatorische maatregelen moeten worden aangepast of versterkt.

Daarnaast kan deze vernieuwde generieke gids ook door de verschillende sectoren gebruikt worden om een herevaluatie te doen en na te gaan of ook de sectorgidsen moeten worden aangepast.

U kan de aangepaste versie van de generieke gids en de specifieke sectorgidsen raadplegen op de website van de FOD WASO via de volgende link:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-3-en 


Bron: Nieuwsbericht Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dd. 30 oktober 2020.