image

BELANGRIJK BERICHT: tijdelijke werkloosheid Corona na 30-09-2021 (nog) niet verlengd!

Geacht medelid


Op dit ogenblik is het niet zeker dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge Corona zal verlengd worden na 30 september 2021. De regering heeft hierover nog steeds geen definitieve beslissing genomen. Ondanks de nog lopende onderhandelingen om deze soepele regeling te verlengen, moeten we ons best voorbereiden op het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen dat vanaf oktober alsdan terug van toepassing zal zijn.

Werkgevers die inschatten dat zij na 30 september 2021 nog een beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid houden dus ook best rekening met een scenario waarbij de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die het gevolg is van de Coronapandemie, niet meer zou verlengd worden na die datum. U heeft er dan ook alle belang bij om alvast de nodige aanvraagformulieren in orde te brengen teneinde vanaf 1 oktober 2021 uw personeel tijdelijk werkloos wegens economische redenen te plaatsen volgens de regels zoals die van toepassing waren vóór maart 2020. Voor de formaliteiten die nageleefd moeten worden bij de aanvraag van economische werkloosheid van arbeiders en/of bedienden, verwijzen wij graag naar onze eerdere nieuwsberichten. Indien u hierover nog vragen zou hebben, neem gerust contact met ons op.

Mocht de regering alsnog beslissen om de Corona-werkloosheid te verlengen, zullen wij u hierover uiteraard informeren. We herhalen nog eens dat, als er een verlenging komt, u slechts verder gebruik kunt maken van tijdelijke werkloosheid Corona als u nog altijd een link met Corona kan bewijzen. Is er een geen oorzakelijk verband tussen de tijdelijke werkloosheid en de Coronacrisis, dan dient u over te gaan tot een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.


Team NATPAT