image

Digitalisering van de ecocheques

De ministerraad van 21 oktober 2021 keurde op voorstel van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques.

Momenteel kunnen ecocheques in principe zowel op papier als digitaal worden uitgereikt. Het ontwerp van koninklijk besluit is voornamelijk gericht op de digitalisering ervan: vanaf 1 januari 2022 kunnen de ecocheques enkel nog elektronisch worden uitgereikt. De papieren ecocheques die nog tot 31 december 2021 worden uitgegeven, blijven geldig tot 31 december 2023. Daarna verdwijnen de papieren ecocheques definitief.

In de praktijk zijn alle uitgiftemaatschappijen van ecocheques echter al eerder overgeschakeld op elektronische ecocheques en zijn er momenteel geen papieren ecocheques meer te verkrijgen.

Bron: persbericht van de Ministerraad dd. 21 oktober 2021.