image

Belangrijk bericht: telewerk en registratie opnieuw verplicht!

Beste klanten

Op woensdag 17 november 2021 is het overlegcomité opnieuw samengekomen om maatregelen te nemen om de snelle stijging van het aantal Coronabesmettingen tegen te gaan. Eén van de voorziene maatregelen om de vierde Coronagolf het hoofd te bieden is de herinvoering van het verplicht telewerk.

Vanaf 20 november 2021 wordt in de privésector en bij alle openbare besturen telewerk opnieuw verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december 2021 wordt het aantal terugkeerdagen gebracht naar maximaal 2 dagen per week per personeelslid.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het aantal contacten wordt verminderd en dat er minder personen aanwezig zijn op het openbaar vervoer.

Zoals voorheen moet er opnieuw een maandelijkse elektronische telewerkaangifte gebeuren op de website van de RSZ. Momenteel bereidt de RSZ de aangiftetoepassing voor.
Binnen enkele dagen zou er een communicatie op de portaalsite van de RSZ komen met verdere informatie/instructies.
Tot nadere berichtgeving omtrent de aangifte-modaliteiten dienen hieromtrent voorafgaand geen verdere acties te worden ondernomen.

Hou steeds onze nieuwsbrieven en website in het oog voor verdere updates!