image

Opgelet: strenge controles tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona!

De inspecteurs van de RVA voeren strenge controles uit op het gebruik van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

Het onrechtmatig gebruik ervan zal steeds worden gesanctioneerd.

Wanneer het bovendien gaat om economische werkloosheid die niet in oorzakelijke verband staat met overmacht Corona, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid omwille van Corona meer aanvaarden.

Wij raden werkgevers, die beroep willen blijven doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht Corona, bijgevolg aan om steeds het oorzakelijk verband met Corona te (kunnen) motiveren. Indien de economische werkloosheid bijgevolg niet in oorzakelijk verband staat met Corona, is het aangewezen om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaken.