image

Wat te doen als uw werknemer te laat of helemaal niet op het werk aankomt door een staking?

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”. Tevens  plannen de socialistische en de liberale vakbonden een staking bij De Lijn voor de periode van 17 mei 2018 tot en met 20 mei 2018!

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken.

Waar we zeker van mogen zijn, is dat de vakbonden 16 mei 2018 als een stakingsdag beschouwen, waarvoor een stakingsvergoeding aangevraagd kan worden.

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. De betogingen zijn echter ruim op voorhand aangekondigd en meermaals in de media besproken waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zal een werknemer die te laat komt op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel in samenspraak met de werkgever een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.