image

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2019 bijverdienen?

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

Voor 2019 gelden de volgende inkomensgrenzen:


Kinderlast

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen

Vanaf wett. pens. Leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)

Werknemer (bruto)

neen

€ 8.172

€ 19.027

€ 23.604

ja

€ 12.258

€ 23.784

€ 28.712

Zelfstandige (netto)

neen

€ 6.538

€ 15.222

€ 18.883

ja

€ 9.807

€ 19.027

€ 22.969

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2018 tot aanpassing  van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het K.B. van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 11 december 2018.